خدایـــــــــــــــا تقدیرم را زیبا بنویس

کمکم کن آنچه تو زود خواهی من دیـر نخواهم

و آنچه تو دیر خواهی من زود نخواهم......

/ 0 نظر / 10 بازدید