گفتی محبت کن برو.... باشه خداحافظ ولی ؛رفتم که تو باور کنی دارم محبت میکنم....

/ 0 نظر / 2 بازدید